Nové hrozby ohrožují naši civilizaci, to nás nesmí nechat v klidu!  

V severoatlantickém prostoru žije miliarda lidí. Ti jsou neustálým terčem dezinformací a nepřátelských informačních kampaní, které využívají stále sofistikovanějších postupů a technologií. „Musíme zvýšit naši odolnost vůči těmto útokům. Základem úspěchu je, že si tyto formy manipulace začneme uvědomovat, jinak nás budou nepřátelé válcovat a dostanou nás do kolen, říká…, Aleš Pospíšil představitel agentury Adhog, která v týmu DefSec Hub připravuje informační kampaň.

 

Kristina Soukupová už naznačila, že průvodcem po světě kognitivního válčení vám bude komiks…

Je to tak! Dlouho jsme si lámali hlavu, jak toto složité téma zpřístupnit široké veřejnosti. Bylo nám jasné, že se musíme probourat zdmi expertních pracovišť, kde se sobě rovní přesvědčují o svých pravdách. Nemáme vůbec nic proti expertům, naopak, jsou pro nás velmi důležití, jejich poznání se ale musíme pokusit odvyprávět tak, aby upoutalo pozornost většiny.

A tak jste došli ke komiksu, který jste si vybrali jako komunikační prostředek?    

Ano, říkáte to přesně, dělání komiksu není cílem, tento žánr je nástroj, jak témata zlidštit, převést je do srozumitelného jazyka. Během roku jsme načetli mnoho odborných textů, nastudovali komuniké přijaté na letošním summitu NATO…, potom přišla naše kolegyně Petra a utrousila „tak tady pomůže snad jen komiks“. Petřin nápad jsme přijali, byl to dobrý nápad!

V čem spatřujete hlavní výhodu komiksového ztvárnění?

Komiks nikdy nenudí. I ta nejkomplexnější, nejsložitější témata, lze podat s nadhledem a vyvolat smích, když je obléknete do komiksového dresu. Komiks vytváří skvělý prostor, který nám umožní předvést, jak je odolnost důležitá, pomůže vizualizovat bojiště budoucnosti a narýsovat ostrou hranici mezi světem dobra a světem zla.

Tato forma popularizace pomůže určitě přilákat i mladé lidi. I na ně přece vaše kampaň cílí, že?

Zcela jistě, především náctiletí jsou kvůli své otevřenosti a životní nezkušenosti častým terčem rozličných manipulátorů. Mladé lidí chceme vtáhnout do hry a komiks tomu určitě pomůže. Této žánr navíc láká média. Společně můžeme oslovit miliony čtenářů, posluchačů a diváků, máme silné partnery, kteří nám nabízejí velkorysý prostor.

Má vaše kampaň, kromě osvěty, ještě jiné cíle?

Osvěta, jak říkáte, nebyla vlastně na počátku tím hlavním cílem. Úkolem číslo jedna bylo vybudování inovačního ekosystému, který by umožnil prospěšnou a efektivní spolupráci akademiků, průmyslu a vládních institucí ve sféře obrany a bezpečnosti. Tento cíl neustupuje do pozadí, považujeme ale za zásadní, aby veřejnost byla toho nedílnou součástí. Lidé musejí vědět o co jde a na všechny zainteresované vytvářet přiměřený tlak, aby jim zajistili dostatečnou ochranu.

Jestli tomu tedy rozumím správně, jde vám o to zvýšit odolnost populace prostřednictvím lepší a efektivnější civilně-vojenské spolupráce ve spojení s veřejnou diskuzí.

To je úplně přesné shrnutí, musím si ho poznamenat 😊! Chceme udělat maximum pro to, aby všichni, kdo mají zájem, mohli společně hovořit, přemýšlet, pracovat a inovovat. A taky chceme názorně předvést, že Česká republika se může pyšnit nezanedbatelným množstvím znamenitých firem a talentovaných lidí schopných spolupracovat doma i na mezinárodní úrovni. I tady nám komiks může pomoct.

Jak to máte vymyšlené?

Už jsme vytvořili, a dále vytváříme, hrdiny, kteří jen čekají, až si s nimi společně pohrajeme. Hrdinové se mohou stát nositeli firemních hodnot, představit problémy a následně je řešit s využitím know-how společností a akademických společností.

S hrdiny se tedy budeme potkávat v médiích, kde ještě na ně narazíme?  

Přijďte v říjnu do 02 areny na Comic Con Prague 2021. Je to jedna z největších akcí svého druhu ve střední Evropě, trvá tři dny a v roce 2019 ji navštívilo 25 tisíc komiksových fanoušků. My tu budeme partnerem a kognitivní válčení je součástí programové skladby této ostře sledované události.

A české firmy budou součástí této show?

Ano, je to show. Společnosti ale nutně nemusejí přijmout roli šoumenů a dělat legraci za každou cenu. Určitě vymyslíme něco, co návštěvníky zaujme a firmy toho budou součástí! Kdo se ale bude chtít „rozjet“, tomu v cestě určitě stát nebudeme 😊.

V následujících měsících máte v plánu upořádat i řadu konferencí, webinářů, připravujete mezinárodní soutěž ve tvorbě esejů a komiksových scénářů. Hodně mluvíte o potřebě vybudovat inovativní centrum budoucnosti. Které firmy a instituce vám nejlépe zapadají do spolupráce?

Je to bez rozdílu vah! Prospěch ze spolupráce musejí mít všichni. Velké a střední společnosti získají efektivnější, a tím pádem levnější, přístup k novým myšlenkám a inovacím, které by musely samy financovat. Malé společnosti snadněji prosadí své nové, inovativní nápady, buď investorům nebo přímo resortu obrany (MO platí za výsledky nikoli za nápady, to je prostá skutečnost). Akademická pracoviště budou mít k dispozici platformu pro realizaci výzkumných aktivit. Všichni pak mají možnost generovat zisk a tím další rozvoj, využívat neroztříštěnou platformu pro realizaci vlastních koncepcí a být součástí mediální kampaně podporující český obranný průmyslu a zájmy jednotlivých aktérů. Důležitá je pochopitelně i plná podpora ministerstva obrany a aliančních struktur.